آینده ماموران کلانتری بیمارستان بازیافت

آینده: ماموران کلانتری بیمارستان بازیافت خیابان تحقیقات کارگر مردان زباله جنایت ایران

گت بلاگز اخبار اجتماعی دستور نگرفتیم/ حفاظت از تجهیزات مسبوق به سابقه است ، پیگیری انگیزه را

از گذشته با توجه به شرایط منطقه، تصمیماتی راجع به ساختار فیزیکی تجهیزات مخابراتی در سطح شهر گرفته می‌شد.

دستور نگرفتیم/ حفاظت از تجهیزات مسبوق به سابقه است ، پیگیری انگیزه را

پیگیری انگیزه راه اندازی شیروانی روی کافوی مخابرات خیابان انقلاب/ مخابرات: دستور نگرفتیم؛ حفاظت از تجهیزات مسبوق به سابقه است

عبارات مهم : اندازی

از گذشته با توجه به شرایط منطقه، تصمیماتی راجع به ساختار فیزیکی تجهیزات مخابراتی در سطح شهر گرفته می شد.

راه اندازی شیروانی روی کافوی شرکت مخابرات با شائبه برخورد با هنجارشکنی کشف حجاب همراه شد و حتی دستمایه طنز و تمسخر قرار گرفت؛ فارس انگیزه شرکت مخابرات کشور عزیزمان ایران از این اقدام را پیگیری کرده است.

محمد رضا بیدخام مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات در پاسخ به پیگیری فارس راجع به انگیزه و علت اقدام مخابرات جهت راه اندازی شیروانی روی کافوی واقع در خیابان انقلاب که به نظر می رسد جهت جلوگیری از کشف حجاب موسوم به «دختران خیابان انقلاب» بوده هست، گفت: از گذشته با توجه به شرایط منطقه، تصمیماتی راجع به ساختار فیزیکی تجهیزات مخابراتی در سطح شهر گرفته می شد.

دستور نگرفتیم/ حفاظت از تجهیزات مسبوق به سابقه است ، پیگیری انگیزه را

وی ادامه داد: همچنان که در مناطقی که جهت مثال امکان دزدی یا آسیب رساندن به تجهیزات وجود دارد ظاهر فیزیکی تجهیزات نسبت به تجهیزات معمول تفاوت هایی دارد.

وی در پاسخ به پرسش فارس که چه مواردی مصداق آسیب رساندن به کافو است و اگر راه اندازی شیروانی جهت حفاظت فیزیکی است آیا روی سایر کافو این شیروانی راه اندازی نشده است؟ گفت: از گذشته مواردی از استفاده غیرمعمول از تجهیزات مخابراتی وجود داشته جهت مثال بعضی دست فروش ها روی کافوها بساط می کنند که به علت حساسیت تجهیزات مخابراتی و اهمیت ارتباطات، در صورت مشاهده چنین مواردی کارها پیشگیرانه جهت حفظ سلامت تجهیزات انجام می شود. علاوه بر این، راه اندازی شیروانی روی کافوی این خیابان موردی نبوده و هم اکنون در سطح شهر تعداد بسیاری از کافوها با شیروانی وجود دارند و به هیچ وجه مورد جدیدی نیست.

از گذشته با توجه به شرایط منطقه، تصمیماتی راجع به ساختار فیزیکی تجهیزات مخابراتی در سطح شهر گرفته می‌شد.

وی در پاسخ به پرسش فارس که راه اندازی شیروانی در این وقت روی کافوی مذکور ابهام برانگیز است و این شائبه را ایجاد می کند که نهادی به مخابرات دستور راه اندازی شیروانی جهت مقابله با هنجارشکنی را داده هست، گفت: شیروانی راه اندازی شده است روی کافوی مورد نظر به هیچ وجه ارتباطی با شائبه های مطرح شده است ندارد و در جهت کارها پیشگیرانه قبلی شرکت مخابرات در حفظ. تجهیزات بوده هست. مخابرات از هیچ نهادی جهت این عنوان دستور یا ابلاغ نگرفته است و این اقدام کاملا فنی بوده است.

وی با بیان اینکه مخابرات قصدی جهت برخورد نداشته و صرفا به عنوان یک استفاده غیر معمول، مسئولیت خود را در حفظ تجهیزات ایفا کرده است افزود: مخابرات در حفظ تجهیزات خود مسئولیت دارد. مگر در این عنوان جز از کافوی مخابرات نمی توانستند از ابزارهای دیگه ای استفاده کنند؟

دستور نگرفتیم/ حفاظت از تجهیزات مسبوق به سابقه است ، پیگیری انگیزه را

واژه های کلیدی: اندازی | خیابان | تجهیزات | مخابرات | مخابرات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz