آینده ماموران کلانتری بیمارستان بازیافت

آینده: ماموران کلانتری بیمارستان بازیافت خیابان تحقیقات کارگر مردان زباله جنایت ایران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مصوبه کمیسیون تلفیق جهت تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال ۹۷

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه این کمیسیون جهت تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال آینده خبر داد.

مصوبه کمیسیون تلفیق جهت تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال ۹۷

مصوبه کمیسیون تلفیق جهت تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال ۹۷

عبارات مهم : انرژی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه این کمیسیون جهت تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسف نژاد در نشست خبری ظهر امروز (یکشنبه) خود اظهار کرد: بحث جدیدی که در کمیسیون تلفیق راجع به بدهی دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی افراد، بخش شخصی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک ها مطرح شد این بود که با توجه به اینکه پیمانکاران از دولت مطالبه دارند و از سویی ممکن است خودشان به اداره دارایی و یا تامین اجتماعی بابت بیمه بدهکار باشند، لذا کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی های افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت به صورت عام تهاتر شود و با عنوان بدهی های دولت به بانک مرکزی در سرفصل خاصی ثبت و درج شود و این کار بدون زیاد کردن پایه پولی انجام می شود.

مصوبه کمیسیون تلفیق جهت تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال ۹۷

وی افزود: این مصوبه کمیسیون تلفیق اثرات روانی، اقتصادی و گردش پولی تازه در جامعه به وجود می آورد به خاص اینکه بدهی ها عدد قابل توجهی است و در سال های گذشته هم انباشته شده است هست. همچنین جهت دولت، بانک ها و وضع اقتصادی مناسب هست. البته عدد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است ولی اثرگذاری آن ممکن است بیش از این باشد در واقع هم کمک به بانک هاست یعنی بدون بانک ها به بانک مرکزی کمتر می شود و هم بدهی بخش شخصی تعیین وظیفه می شود و در مجموع به وضع اقتصادی کمک می کند و سیاستگذاری اقتصادی منطقی مطابق شرایط فعلی جامعه به حساب می آید.

یوسف نژاد ادامه داد: جهت گیری بودجه با منطق اقتصادی در جهت کمک به اقشار آسیب پذیر و کم کردن پرسشها معیشتی مردم هست، ضمن اینکه همکاری و مداخله بخش غیردولتی در اقتصاد هم مدنظر کمیسیون تلفیق است تا حمایت های بودجه ای به گونه ای باشد که به اقتصاد ملی یاری کند و جهت گیری آن به سمت رفاه جامعه باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه این کمیسیون جهت تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال آینده خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ در ادامه با اشاره به مصوبات روز گذشته این کمیسیون در بخش هدفمندی یارانه ها و حامل های انرژی، تصریح کرد: در بخش هدفمندی دولت پیشنهاد داده بود ۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان منبع در اختیار داشته باشد که سال گذشته این رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در بخش هزینه ای آینده نگری شده است که ۲۳ هزار میلیارد تومان جهت یارانه نقدی و غیرنقدی، 7000 میلیارد تومان جهت کم کردن فقر مطلق در خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و شرکت بهزیستی، 3۳۰۰ میلیارد تومان جهت یارانه نان و خرید تضمینی گندم و 3۷۰۰ میلیارد تومان جهت بخش سلامت تخصیص داده شده است یابد که البته بخش هزینه ای هنوز به تصویب کمیسیون تلفیق نرسیده است.

نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: در حال حاضر تعداد یارانه بگیران ۷۶ میلیون نفر است که طبیعتا با کم کردن درآمد هدفمندی از ۴۸ هزار میلیارد به ۳۷ هزار میلیارد تومان، حوزه جمعیتی یارانه بگیر هم عوض کردن خواهد کرد و دولت حتما پیشنهاداتی دارد که بخشی از افراد یارانه بگیر از بین بردن شوند.

وی ادامه داد: در بخش حامل های انرژی طبق پیشنهاد دولت باید از محل زیاد کردن قیمت حامل های انرژی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می شد که نمایندگان با این زیاد کردن قیمت در حامل های انرژی مخالفت کردند. در لایحه دولت پیشنهاد شده است بود علاوه بر ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی و معادل مجموع این مبلغ از سوی بانک ها جهت کارآفرین هزینه شود که عددی معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مصوبه کمیسیون تلفیق جهت تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال ۹۷

یوسف نژاد اضافه کرد: با توجه به مخالفت کمیسیون تلفیق با کسب درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل زیاد کردن قیمت حامل های انرژی، کمیسیون تلفیق مقرر کرد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اموال تملیکی درآمد کسب شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷، تصریح کرد: عنوان زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در روزهای گذشته مورد بررسی و نقد قرار گرفته بود و اثرات اجتماعی، اقتصادی و تورمی آن از سوی کارشناسان مطرح شده است بود که کمیسیون تلفیق نیز با این زیاد کردن قیمت مخالفت کرد بنابراین حامل های انرژی در سقف موجود درآمد دارند و درآمدشان بعد از کسر هزینه های انجام شده است در تبصره ۱۴ جهت هدفمندی هزینه می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه این کمیسیون جهت تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال آینده خبر داد.

واژه های کلیدی: انرژی | یارانه | اقتصادی | کمیسیون | کسب درآمد | لایحه بودجه | یارانه بگیر | یارانه نقدی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz